×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Lantbrukets lönsamhet 2022

En rapport om lönsamheten i svenska lantbruksföretag

Lantbrukets-Lonsamhet-2022

2022 har präglats av stigande priser på energi och insatsvaror samt en ökad inflation. Trots detta ökar lönsamheten inom driftsinriktningarna mjölk, gris och växtodling 2022. För nötköttsproducenter väntas däremot lönsamheten sjunka något under året.

Prognosen för kommande år ser dyster ut. Den ekonomiska turbulensen med ökade risker och räntor bedöms slå mot lantbruksföretagarnas lönsamhet som förväntas sjunka under 2023.

Ladda ner Lantbrukets lönsamhet och läs mer om:

  • Resultatprognos för produktionsgrenarna gris, mjölk, nöt och växtodling.
  • År 2021: Förbättrad lönsamhet men ökat behov av rörelsekapital.
  • År 2022: Ytterligare förbättrad lönsamhet men ansträngd likviditet
  • Riskerna ökar
  • Prognos 2023: Försämrad lönsamhet. Fortsatt hög omsättning men ökade kostnader.
  • Långsiktig lönsamhet krävs för att säkerställa en ökning av inhemsk produktion i linje med livsmedelsstrategin.