×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Lantbrukets lönsamhet 2023

En rapport om lönsamheten i svenska lantbruksföretag

skane

Lönsamheten i lantbruket har sjunkit drastiskt under 2023. Både torka och kraftig nederbörd i kombination med sjunkande priser på lantbrukarnas produkter, höga räntor och höga priser på insatsvaror som diesel, foder och växtnäring har starkt påverkat lönsamheten. Det visar rapporten Lantbrukets Lönsamhet från Ludvig & Co.

Lantbruksåret 2023 har varit tufft och trots att lönsamheten förbättrades under 2022 gick den starkt ner under 2023.

Ladda ner Lantbrukets lönsamhet och läs mer om:

  • År 2022: Lantbrukets lönsamhet förbättrades, samtidigt som dyrare insatsvaror medförde att behovet av rörelsekapital ökade.
  • År 2023: Tydligt försämrad lönsamhet. Växtodlingen har drabbats hårdast, men även mjölk-, gris- och nötköttsproduktion bedöms ha fått en försämrad lönsamhet.
  • Riskerna har under året varit fortsatt höga med höga kostnader och volatila priser på såväl insatsvaror som driftsinriktningarnas produkter. I år har även vädret påverkat många företag.  
  • Prognos 2024: Lantbrukets intäkter kommer stabiliseras och bedöms för några sektorer öka något. Samtidigt väntas löpande kostnaderna sjunka och räntekostnaderna stiga. Bedömningen är att arbets- och kapitalinkomsterna kommer bli låga även om de höjs något inom flera sektorer.
  • Långsiktig lönsamhet till rimlig risknivå krävs för att säkerställa en ökning av inhemsk produktion i linje med livsmedelsstrategin, men också för att kunna genomföra de miljöinvesteringar som kommer krävas inom lantbruket.