Åkermarkspriser - helår 202

Priset på åkermark, stabilt i oroliga tider

golden wheat field and sunny day

Ludvig & Co Fastighetsförmedling sammanställer årligen prisstatistik över den åkermark företagets fastighetsmäklare förmedlar på öppna marknaden. Under 2022 visar statistiken att genomsnittspriset på åkermark ytterligare ökat något från höga nivåer, under ett år när världsekonomin i övrigt varit i gungning.

Ladda ner rapporten och läs bland annat mer om:

  • Priset på åkermark ytterligare ökat något från höga nivåer, under ett år när världsekonomin i övrigt varit i gungning.
  • Det nominella genomsnittspriset har ökat med 3 procent till
    157 000 kr/hektar under 2022
  • Under de senaste fem åren har priset stigit med 15 procent  och under de senaste 10 åren har priset på åkermark i Sverige stigit med 54 procent.  
  • Det är fortsatt stor efterfrågan på den mest åtråvärda åkermarken som finns i Skåne om än det är en nominell prisnedgång på cirka 2 procent
  • Det är stor prisskillnad på åkermark mellan landsändarna