Åkermarkspriser - helår 2023

Prisuppgång på åkermark; trots oroliga tider!

Fresh crops at sunrise on a summers morning

När Sveriges största fastighetsmäklare av jord och skog, Ludvig & Co Fastighetsförmedling sammanställer sina försäljningar av åkermark på öppna marknaden 2023, visar det sig att det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med 13,8 procent trots ränteuppgång, försämrad lönsamhet för lantbrukare och oroligheter i världen. 

Ladda ner rapporten och läs bland annat mer om:

  • Få försäljningar på Östgötaslätten
  • Kraftig prisuppgång på Västgötaslätten
  • Stabil prisbild i Skåne
  • Framtiden