×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Lantbruksbarometern 2024

Lantbrukarna pressade av låg lönsamhet – utmanar hela branschen

Lantbruksbarometern_var_2024-1

En osäker omvärldskonjunktur, extremväder och den gröna omställningen skapar rejäla utmaningar för landets lantbrukare som är pressade av svag lönsamhet. Investeringsviljan är på historiskt låga nivåer. Men det finns ljusglimtar och lantbrukarna tror på ljusare tider, i takt med lägre räntenivåer. Det visar vårens Lantbruksbarometer som ges ut av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna. 

Några insikter och analyser från Lantbruksbarometern 2024

 • Jämfört med förra året har den upplevda lönsamheten
  sjunkit ytterligare och lönsamhetsindexet sjönk till -31.
  Jämfört med hösten 2023 är det dock en förbättring i
  samtliga av de fyra produktionsgrenarna.
 • 41 procent tror på en ganska eller mycket god
  lönsamhet om ett år, vilket är en högre andel än i fjol
  då motsvarande nivå var 38 procent. Totalt förväntas
  lönsamhetsindexet stiga till -10 och är en förbättring
  jämfört med den nu upplevda lönsamheten.
 • Grisproducenterna är mest optimistiska om den
  förväntade lönsamheten om ett år, med ett index om
  41. Övriga produktionsgrenar tror på en förbättrad
  lönsamhet även om förväntningarna är väsenligt lägre.
 • Effektivisering av nuvarande verksamhet, ökat
  samarbete med andra och mer arbete utanför företaget
  är åtgärder som lantbrukare planerar för att förbättra
  sin lönsamhet. Detta påminner om svaren 2023 även
  om fler i år bedömer att de ska öka andelen arbete
  utanför företaget för att förbättra sin lönsamhet.