Skogsmarkspriser - halvår 2021

Skogsfastighetsmarknaden är glödhet

skogsmark

När Ludvig & Co, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar första halvårets prisutveckling för skogsfastigheter, visar statistiken att priset på skogsmark har skenat i stora delar av Sverige.

Ladda ner rapporten och läs bland annat mer om:

  • Kraftig uppgång i södra respektive mellersta Sverige
  • Svagt stigande prisbild i norra Sverige
  • Fortsatt stabil marknad framöver

  • Du får också se prisutvecklingen i 10 geografiska regioner.