Skogsmarkspriser - 2023 halvår

Stigande pris på skogsmark i norr, nedgång i mellersta och södra Sverige

skog-3

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter har sammanställt statistik för första halvårets förmedlingar av skogsfastigheter förmedlade på öppna marknaden.

För hela Sverige visar statistiken en nedgång med 1,9 procent men med en kraftigt differentierad marknad såväl regionalt som lokalt. I Norrland är marknaden generellt fortsatt het med stigande prisbild medan priset på skogsmark sjunkit i mellersta och södra Sverige. 

Ladda ner rapporten och ta del av statistiken där du bland annat kan läsa mer om:

  • Fortsatt stark skogsfastighetsmarknad i norra Sverige
  • Mindre prisnedgång i mellersta Sverige
  • Tydlig prisnedgång i södra Sverige
  • Utveckling framåt – Ludvig & Co Fastighetsförmedlings prognos

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter sammanställer två gånger per år statistik över all den skog företagets fastighetsmäklare förmedlar på öppna marknaden.