Skogsmarkspriser - 2022 helår

Skogen, en stabil tillgång i oroliga tider!

deklaration skog (1)

Ludvig & Co Fastighetsförmedling är Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter. Företaget har sammanställt 2022 års försäljningar av skogsfastigheter som företagets fastighetsmäklare förmedlat på öppna marknaden. Statistiken visar att priset på skogsmark ökat när andra tillgångsslags värden har minskat.

Ladda ner rapporten och ta del av statistiken där du bland annat kan läsa mer om:

  • Prisuppgång i nästan hela Sverige
  • Prisutvecklingen i norra, mellan och södra Sverige
  • Utveckling framåt – Ludvig & Co Fastighetsförmedlings prognos

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter sammanställer två gånger per år statistik över all den skog företagets fastighetsmäklare förmedlar på öppna marknaden.