Skogsmarkspriser - 2023 helår

Det tuffa ränteläget pressar priset på skogsmark

skogsmark

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges ledande fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar 2023 års försäljningar av skogsmark på öppna marknaden. Statistiken visar att priset på skogsmark har sjunkit i nästan hela Sverige med en genomsnittlig prisnedgång på 5,1 procent. 

Ladda ner rapporten och ta del av statistiken där du bland annat kan läsa mer om:

  • Prisnedgång i nästan hela Sverige
  • Prisutvecklingen i norra, mellan och södra Sverige
  • Utveckling framåt – Ludvig & Co Fastighetsförmedlings prognos

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter sammanställer två gånger per år statistik över all den skog företagets fastighetsmäklare förmedlar på öppna marknaden.