×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Skogsbarometern 2022

Sjunkande lönsamhet – men investeringsviljan i skog är fortsatt stark

Skogsbarometern_2022

Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Lönsamheten bedöms påverkas ytterligare av EU:s skogspolitik framöver, men bara en av tio skogsägare uppger att de är väl insatta i EU:s skogspolitik. Det visar Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Ladda ner Skogsbarometern och läs mer om:

  • Oron över äganderätten är störst bland yngre skogs-
    ägare och hos ägare med mer än 50 hektar skog.
  • Knappt 1 av 10 tillfrågade skogsägare är väl insatta i EU:s skogspolitik.
  • Skogsägare är lågt skuldsatta, drygt 6 av 10 har inga lån alls på sitt skogsinnehav.
  • Mer än hälften av alla skogsägare skulle välja att investera i mer skogsmark framför aktier eller fonder.
  • Lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Och nu
    svarar knappt hälften att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god.
  • Överlåtelser av skogsfastigheter sker vanligtvis inom familjen, få vill sälja på den öppna marknaden.